Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини – с различни отоплителни уреди, но никой от тези начини няма възможността да съчетава топлината и уюта, както това става при оплението с камини с вградени горивни камери.
Забележка: Настоящата статия разглежда единствено отопление с камини с горивни камери, тъй като откритите камини (камини без горивна камера) имат прекалено ниска ефективност, за да се говори за отопление. При откритите камини горенето протича непълно и неконтролирано, което обуславя ниската им ефективност.
Предимства и недостатъци при отопление с камина с въздушна система в сравнение със система на вода
Бързо загряваща отоплителна система, т.е. има малка инертност в сравнение при такава с вода.
Инвестицията за изграждане система с въздух и самата въздуховодна инсталация е с по-малка стойност, в сравнение с водна такава.
Няма пълна зависимост от наличието на елекртическа енергия във всеки момент, т.е. горивната камера може спокойно да работи и в моментите, когато няма ток.
Подходяща и безопасна за отопление на вилни жилища и жилища, в които няма постоянно присъствие на хора за подържане на камината и оттам липса на грижа за предпазване от замръзване.
При правилно изпълнение няма никаква опасност от прегряване на камерата, ако се направи спиране на въздушната клапа в някое от отопляваните помещения – отделяната топлина се разпределя в останалите отопляеми помещения.
Тъй като ефективно отопление на дадено жилище с камина може да се осъществи, само ако във въздуховодната система се монтира вентилатор, при работата му става хомогенизиране на въздуха в целия отопляем обем. Така е възможен и пренос на миризми от едно помещение в друго. Все пак, в зависимост от спецификата на конкретния обект, има възможност топлообменът да се направи по такъв начин, че въздухът от помещението, в което е камината, да не циркулира в другите помещения.
Принципна схема и изграждане на въздушната инсталация
Принципна схема на въздушно отопление на един етаж

Принципна схема на въздушно отопление на един етаж

Ако отопляемото жилище е на един етаж, но е къща и има подпокривно пространство, въздуховодната инсталация се развива в това пространство. В тавана на съответните помещения и на подходящите места, на края на въздуховодния клон се монтират метални регулируеми клапи, през които влиза топлия въздух.
Въздуховодна система, декорирана с елементите на сухото строителство и образуване на “изкуствени трегери“

Въздуховодна система, декорирана с елементите на сухото строителство и образуване на “изкуствени трегери“

Пътят на въздуховонтата система се съобразява с наличието на бетонови стени, трегери, ел. инсталацията и др.

Пътят на въздуховонтата система се съобразява с наличието на бетонови стени, трегери, ел. инсталацията и др.

Вентилатор, разположен в коридорно пространство – зад камината

Вентилатор, разположен в коридорно пространство – зад камината

Ситуации, за които трябва да се внимава, тъй като могат да възникнат затруднения за отоплението
Ако отопляемият обем се състои от много помещения, разположени последователно – едно след друго и се образува дълъг клон на въздуховодната система. Разбира се, че и мощността на вентилатора се изчислява и трябва да се монтира подходящ по мощност вентилатор. Практически е установено, че при въздуховоден клон с дължина над 13 – 15 м. в последното помещение отоплението е по-слабо в сравнение с помещенията в по–предните метри от въздуховодната система.
Ако въздуховодната система е с голяма дължина, много разклонения и е изпълнена от въздуховодни тръби с голямо съпротивление /гъвкавите изолирани въздуховоди/.
При неправилен монтаж – не е осигурен правилно топлообмена – движението и на топлия, и на охладения въздух.