Въпреки че през последните няколко месеца не обновявахме редовно сайта си, затишието бе само привидно. От края на изминалата 2014 година нашите инженери и технолози разработиха и внедриха няколко ключови подобрения в технологията на производство на камините ни. След редица положителни отзиви от клиентите ни, аз се радвам да имам възможността официално да Ви представя измененията:

Прецизно изработени врати от стоманен профил

Вратата е изключително важен елемент за всяка камина, както от естетическа гледна точка, така и от гледна точка на гарантирането на оптимален горивен процес. Именно с тези две презумции разработихме новите врати, с които вече идват всички наши камери. Всяка врата се състои от две рамки – вътрешна и външна.

Цялата технология е собствена иновативна разработка на нашите инженери в съвместна работа с немска компания, специализирана в производството на висококачествени метални профили.

Предимства на новите врати:

  • Изчистена визия с тънка външна рамка, което осигурява максимална площ на стъклото;
  • Лека конструкция с прецизно и сигурно закрепване на стъклокерамиката;
  • Скрити панти с възможност за двустранно (хоризонтално и вертикално) отваряне на вратата;
  • Напълно херметично затваряне;
  • Система за самопочистване на стъклото чрез подаване на обтичащ въздух;

Демонстрационна сглобка на новите врати. Качествени уплътнители от австрийската фирма Rath и немската Frenzelit осигуряват херметичното затваряне на вратата

Демонстрационна сглобка на новите врати. Качествени уплътнители от австрийската фирма Rath и немската Frenzelit осигуряват херметичното затваряне на вратата

Профилиран шамотен блок с дебелина 50 mm

Профилиран шамотен блок с дебелина 50 mm

Нов материал за облицоване на огнището

Подобряване на техническите параметри на горивния процес, значително подобряване на надеждност на цялата камера (в следствие на намаляване на топлинния товар върху металната конструкция) – това са част от предимствата на новия материал за облицоване на огнището, който вече предлагаме на клиентите си. Става дума за профилирани шамотни блокчета с дебелина от 50 mm на австрийската фирма Rath, които ползваме за облицоване, както на страните, така и на дъното на огнището. С това се постига унифициране и цялостно подобряване на визията на камината.
Огнище на камина, облицовано с новите блокчета

Огнище на камина, облицовано с новите блокчета

AF-100-V с новата врата и огнище

AF-100-V с новата врата и огнище

Новата AT80-2L

Новата AT80-2L