Процесът на избор на камина е важно и отговорно действие. Той се различава от избора на повечето други елементи от интериора, тъй като изграждането на камина е свързано със значителна инвестиция на пари и време. Ако направим неподходящ избор на мека мебел или маса, можем сравнително лесно да ги подменим или преместим, но една камина се изгражда с идеята да бъде постоянна част от интериора за следващите 10-15 години.
Камината е свързана с микроклимата и атмосферата в дома, а когато акцентът е поставен не само върху интериорното присъствие, ами и върху отоплението, тогава евентуални грешки могат да доведат до сериозни проблеми.
Тъй като факторите, които определят правилния избор са много, ние винаги препоръчваме консултацията със специалист. Въпреки това в настоящата статия, ще се опитаме да обхванем някои основни аспекти, които трябва да се вземат под внимание:
Когато започнем да мислим за изграждане на камина, трябва да изясним някои основни въпроси, като например целта, с която изграждаме камината: отопление на дома или акцент върху интериорното присъствие. Следва да се отчете типа на жилището или съответния обект – вилно жилище, дом за постоянно обитаване или обществено заведение. На трето място, но не по значение, е наличието на правилния комин, създаващ необходимата тяга за нормалната работа на съответната камина. Следва изборът на вида на отоплителния агент на горивната камера – вода или въздух. Важно е да се отчете и точното местостоене на камината в съответното помещение и положението й спрямо останалите дизайнерски елементи на интериарното пространство около камината.
На практика, каквото и предназначение да сме отредили на камината, бихме искали във всеки момент от присъствието ни в помещението с камината, да може да виждаме огнената картина, която тя създава. Обикновено камината се монтира в дневното помещение на дома, където семейството се събира и прекарва часовете си заедно. Това са дневната, трапезарията, холът или обединените пространства – хол-трапезария. Редно е помещението с камината да не е по-малко от 25-30кв.м, тъй като все пак трябва да има място за развитие на нейната декоративна външна конструкция. Освен това на около 80–100см от вратата на камината не трябва да има запалими предмети, което е още една причина за съобразяване с големината на помещението, в което е решeно да се монтира камината.
При горенето си камината черпи кислорода от въздуха, което изисква помещението да е осигурено с постоянното присъствие на свеж въздух (въздух, богат на кислород). Необходимо е в помещението с камината никога да не се получава разреждане на въздуха.
В повечето от новостроящите се домове още на етап проектиране се планира местостоенето на камината и съответния за нея комин. Не са малко инвеститорите, които още на този етап се информират и проучват как да се изгради правилният комин, как да се предвиди и изпълни съответната отоплителна инсталация. При вече съществуващите обитаеми или ремонтирани жилища има много дадености, в това число и коминът, който в повечето случаи не е предназначен и правилен за монтаж на камина.
Тъй като разнообразието от камери за вграждане е много голямо (разгледайте нашия каталог), е важно да се посъветвате със специалист при избора си. Различните камери за вграждане са предназначени и подходящи за определени дадености на конкретния обект.
Ето отговори на някои въпроси, които нашите клиенти често задават:

Колко голямо жилище мога да отоплявам с камина с камера за вграждане?

В зависимост от топлоизолацията на жилището до 400 куб. метра отопляем обем.

Има ли изисквания към комина и ако има, какви са?

За да работи нормално една горивна камера, тягата на комина трябва да е между 15 и 18 Pa, което означава сечението трябва да бъде поне 400 кв. см и височина между 8 и 10 метра. При камери с вертикално отваряне на вратата, изискванията към комина са по-високи – сечение 625 кв.см и височина около 10 м. Комина трябва да бъде измазан отвътре и отвън с гладки стени. Когато е нужно и технически възможно, ние предлагаме изработване на метални комини и комин-конвектори. Напълно неподходящи за работа на камини с горивни камери са комини, изградени от бетонни тела. Това са тела, които са подходящи единствено за вентилационни шахти.

Как се изчислява необходимата мощност на горивната камера за моето жилище?

За климатичните условия в България при изчисляване на мощността се вземат от 40 до 80 вата на куб. метър отопляема площ. Ако тополоизолацията на жилището е добра, се смятат 40-45 вата на куб. метър. Ако топлоизолацията е лоша или въобще няма такава, се смята с 80 вата за куб. метър.
Пример: За жилище с площ 100 кв.м, височина на помешението 2.6 метра => 260 куб. метра.
— с добра топлоизолация ще е нужна камера с мощност: 260 х 50 = 13KW
— без топлоизолация ще е нужна камера с мощност: 260 х 80 = 20KW

Какви са методите за отопление с горивна камера и коя система е за предпочитане?

Жилището може да бъде отоплено с въздушна или водна отоплителна система. Ако жилището е постоянно обитаемо, за предпочитане е водна отоплтелна система. Ако жилището е вила, т.е. не се обитава постоянно, за предпочитане е въздушна отоплителна система.

Какво количество дървесина е нужно за отопление с камина за един сезон?

За жилище с 260 куб. метра отопляем обем и наличие на добра топлоизолация за един отоплителен сезон са нужни 10-12 куб. метра дърва( дъб или бук ) или дървени брикети. Влажността им трябва да е в порядъка 18-20%.