В мига, в който решим, че в своя дом ще имаме камина, трябва да знаем всичко за изискванията към комина, към който да бъде включена горивната камера на камината.
Правилно изграденият комин (димоход) е гаранция за надежната и безопасна работа на Вашия отоплителен уред (камина) и като следствие – за Вашата безопасност.
Ето защо мисълта и мечтата за камина трябва да се предхождат от знанието за изискванията към комина.
В нашия 24 годишен опит в производството и монтажа на горивни камери рядко сме попадали на правилно изграден като конструкция и параметри комин. За съжаление дори и в построените през последните 5-6 години сгради често попадаме на допуснати грешки при изграждането на комините. Причините са различни – незнание; работа на строителя по най-лесния и евтин начин; появило се в последствие решение за наличие на камина и пр.
Уверете се, че отговорникът, на който сте поверили проектирането и изграждането на комина, има необходимите за това опит и знания.
Коминът трябва да е изграден от плътен и здрав конструкционен материал с параметри, които да осигуряват нужната тяга за нормалната работа на съответната горивна камера, която ще бъде включена към него.
Горивата на въглеродна основа отделят при горенето си въглероден диоксид и водни пари, които в комбинацията с азотни газове или със сяра образуват разрадени киселини, които се отлагат по стените на комина, като при неподходяща негова конструкция предизвикват неговото разрушаване.
В случай, че коминът, към който ще монтирате камина е вече готов, се прави проверка на конструкционния материал, от който е изграден и на следните геометрични параметри:

  • светъл отвор – форма и размер;
  • височина, считана от включването на камерата в него – до края на комина.

Коминът задължително трябва да завършва с подходяща по форма и размери шапка.

Напуквания на конструкция, просмукване на дим в помещенията и пожар са реална опасност

Неподходящите комини могат да предизвикат сериозни проблеми

Често срещана грешка е изграждането на комини от обикновените бетонови модули, погрешно наричани “коминни тела”. Причината е, че тези бетонни модули са с рехава и ненадежна структура и още в първите месеци на работа на горивната камера се получават напуквания на конструкцията им, просмукване на дим в помещенията, през които преминават, като е възможно дори да предизвикат пожар. Това са тела с предназначение за изграждане на комуникационни или отвентилиращи шахти и пр. такива съоражения, но в никакъв случай не са подходящи за изграждане на комини.
Нарушена конструкция на зидан комин може да се поправи или чрез цялостна реконструкция, или чрез монтиране на на гъвкава иноксова тръба. Най-добре е да се консултирате със специалист, който ще може да оцени състоянието на конкретния комин.
Свързващата смес не е температуроустойчива, което води до разрушаване

Свързващата смес не е температуроустойчива, което води до разрушаване

Гарантира се неговата херметичност, цялост и по-ниско съпротивление, т.е. по-добра тяга

Инвестицията в комин, който е изграден правилно, се отплаща многократно

Примери за правилно избрана конструкция на комина

  • Изграден от плътни единични тухли, свързани помежду си с високо температурен теракол;
  • Изпълнен от керамични кръгли модули със съответните топлоизолационна вата и каркасен бетонов модул, т.н. комини “Шийдел”;
  • Комин от двойни метални димоходни тръби със съответното светло сечение.

Предимства на металните и керамични комини пред зиданите

  • Здрава и гладка вътрешна повърхност, която не се окислява и не се влияе от дима, няма нужда да се почиства от опасни налепи;
  • Не изисква поддръжка и чистене, а животът му е повече от 50 години;
  • По-добра топлоизолация на комина, което спомага за нормалната му работа: Коминът се държи топъл, когато е разположен отвън, за да може да извежда газовете по-бързо нагоре и да не се получава конденз по стените на комина;
  • Значително по-високи надеждност и пожаробезопасност.

Метална димоходна тръба

Метална димоходна тръба

Комин тип ``Шийдел``

Комин тип ``Шийдел``

По-малката маса на металните комини позволява лесното и бързото им изграждане

По-малката маса на металните комини позволява лесното и бързото им изграждане

Металните димоходни тръби могат да бъдат включени в интериора на помещението без допълнителна декорация

Металните димоходни тръби могат да бъдат включени в интериора на помещението без допълнителна декорация

Коминът е от съществено значение за дългогодишната ефективна и безпроблемна работа на една камина. Поради това при всеки обект подхождаме с мисълта да използваме най-подходящия за ситуацията комин. Ако такъв не е наличен, нашите специалисти консултират клиента с цел да се избере най-доброто и изгодно решение.