Не са малко хората, които по различни причини решават да изградят камините си или сами, или да ги възложат на не винаги доказани и сигурни “специалисти”. Това е напълно разбираемо от гледна точка на народопсихологията ни и още повече в днешно време – във времето на криза и стагнация.
Тъй като това е продукт за дългосрочна употреба, на който се разчита за ефективно и безопасно / при горивните камери с вода / отопление, възлагането на изграждането на една камина на някой, който няма нужния опит, е едно твърде рисковано действие от страна на Възложителя.

Кратки съвети, които можем да Ви дадем:

Не се доверявайте на всичко, което пише по форумите и в интернет пространството. Там фигурират множество, меко казано, некоректни информации и данни. Върху правилната и ефективна работа на камината могат да окажат отрицателен ефект много, на пръв поглед дребни и незначителни фактори.
Не правете никакъв компромис с качеството на горивната камера. Ако се налага да се съобразите с някакъв ограничен бюджет, по – добре изградете камината на етапи или изградете евтина и лесна декорация.
Обърнете сериозно внимание на комина, в който ще включите горивната камера. Не правете никакъв компромис нито с материала, от който е изграден комина, нито с неговите геометрични размери. Най – малкия компромис или незнание за качеството на комина непременно ще Ви донесе неприятни последици
Ако камерата е с водонагревател, винаги възлагайте свързването й към отоплителната инсталация на доказани специалисти и топлотехници, които са запознати с работата на горивни устройства, работещи на твърдо гориво. Винаги изисквайте съответен подпис от тях и гаранция за поемане на отговорност за изпълнение на работата, която сте им поверили.
Никога не забравяйте да осигурите приток на свеж въздух в помещението, в което е поместена горивната камера. Това е още по – важно, ако в помещението, в което е разположена горивната камера, присъства и абсорбатор.
Не допускайте пространството около горивната камера да остане необлицовано с каменна вата, каширана с фолио.
Не допускайте за горивната камера да се захваща каквото и да било от конструкцията на декорацията. Това е абсолютно недопустимо.
Не допускайте при декорирането на горивната камера до камина да се блокира камерата с какъвто и да било елемент от декорацията. Задължително около камерата трябва да има въздушно пространство най-малко от 5 – 10 см. след каменната вата.
Уверете се, че облицованото околокамерно пространство е правилно и достатъчно добре отвентилирано с подходящите на размер и брой метални решетки.
Никога не нарушавайте правилата за монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията, която задържително трябва да придружава закупената от Вас горивна камера.
Включване в неподходящ комин може да създаде условия за възникване на пожар

Неподходящ комин

Комин с неситурна конструкция

Комин с неситурна конструкция

Отново несигурна конструкция на комин от бетонови тела

Отново несигурна конструкция на комин от бетонови тела

Комин с лошо положени и недостатъчна височина

Комин с лошо положени и недостатъчна височина

Комин в лошо състояние. Ако бъде използаван в такова състояние, създава опасност от възникване на пожар

Комин в лошо състояние. Ако бъде използаван в такова състояние, създава опасност от възникване на пожар

Комин в лошо състояние

Комин в лошо състояние

Коминът задължително трябва да излиза над билото или над най-високата част на покрива на жилището поне с 50 – 80 см

Примери за подходящи комини

Препоръчително е ползването на розетка

Включване към комина

След като се уверите, че коминът е в добро състояние и може да осигури нормална работа на камината, следва те да бъдат свързани по правилен начин: камина се връзва към комин винаги чрез подходящо присъединително тяло ( т.н. розетка ).
Ако не се ползва розетка, след определено време, на база на редовната промяна на температурата на металната тръба, ще се получи напукване на конструкцията на комина и в резултат на това усещане на дим в съответното помещение. Друго лошо следствие от липсата на розетка е, че може да се получи намаляване светлото сечение на комина, при желание да се осъществи “по-добра” връзка и вкарване на тръбата в комина повече от нужното.
Розетка

Розетка

Розетка

Розетка

Свързване към комина с розетка за стена

Свързване към комина с розетка за стена

Свързване към комина с розетка за таван

Свързване към комина с розетка за таван