Всички модели са с 3 години гаранция на корпусното тяло

Горивни камери ДЯВАЧ 2020

Серия A – Нов дизайн!

Камери от висок клас със засилена декоративна функция. Тяхната остъклена част е с по–големи размери, а рамките на вратите са изработени от прецизни метални профили. Самите врати могат да бъдат прави, ъглови, кръгли или призматични и могат да се отварят двустранно (хоризонтално и вертикално) или само хоризонтално. Огнището на горивната камера е облицовано с профилирани шамотни модули с дебелина 50 мм. В куполното пространство е монтиран въздушен топлообменен апарат.

Серия S – ново!

Горивните камери от серия S са с акцент отопление и са с максимално оптимизирани технически и експлоатационни показатели. При тях се постига прецизно регулиране на първичния и вторичния въздух за горене.
Могат да бъдат изработени с една или две (срещуположни) врати, които се отварят хоризонтално. В горната куполна част е оформен топлоотдаващ модул, който може да бъде изпълнен с въздушна или с водна риза.
Огнището е изпълнено с нова облицовка – цялото горивно пространство е облицовано с висококачествени профилирани шамотни блокчета с дебелина 50 мм. Скарният елемент е от същите шамотни блокчета или от чугун.

Серия B

При тази серия се набляга на ефективността. Горивните камери представляват стоманени тела с горивни пространства, облицовани с модулни чугунени елементи. В куполното пространство е монтиран въздушен или водонагревателен елемент. Върху камерите, предназначени за отопление с топъл въздух, е монтирана въздушна риза, чрез която топлият въздух се отвежда към отделните помещения в отопляемия обем. За по–добра ефективност на въздушното отопление в инсталацията се монтира подходящо по дебит и тип вентилаторно устройство. Може да са с една, с две или с три врати, които представляват чугунени рамки с монтирана в тях 5 мм стъклокерамика и керамични уплътнители. Вратите се отварят или само нормално (хоризонтално), или двустранно.

Серия C

Висок клас камери с голяма ширина на остъклената част (от 800мм до 2000мм), което допринася за засилен визуален ефект. Вратите могат да бъдат една, две или три на брой, като отварянето става вертикално и хоризонтално (за почистване на стъклата).

Серия D

Горивни камери от касетъчен тип (без купол). Предназначени за отопление на въздух или на вода. Вратите на са изработени от стомана и профилен уплътнител от неръждаема стомана и се отварят само нормално (хоризонтално), като може да са една, две или три.
Всеки един от посочените в каталога модел може да бъде модифициран съгласно желанията на клиента.
Ако модификация не е достатъчна, ние ще проектираме и произведем напълно уникална камина, барбекю или друго горивно устройство за Вас.
Разгледайте наши индивидуални разработки »