Какво представляват биокамините?

Това са камини от ново поколение, които са търсени и предпочитани предимно от хората, решили отоплението на своите домове. Те създават “жив огън” чрез изгарянето на биоетанол.

Биоетанолът представлява химичното съединение етилов алкохол, който е получен от биопродукти и подложен на тройна ректификация с цел химичека чистота. Последната е нужна, за да може при горенето си горивото да отделя само въглероден диоксид и водни пари в такова съотношение, в каквото човекът издиша тези газове. Поради тази причина за камините на биоетанол не е задължително наличието на комин с тяга. Необходимо е в помещението, в което има монтирана камина на биоетанол, да се поставят няколко саксии с цветя, за да поемат отделения въглероден диоксид. Нужно е и помещението, в което работи биокамина, да се проветрява по-често.

ДЯВАЧ внася биоетанол директно от немски производител, тъй като произвеждания биоетанол в България не е тройно ректифициран и се ползва за смесване с горивото за автомобили с цел понижаване на цената му. Немският биоетанол е тестван за работа в камини и се разпространява в туби от 5 л. при цена 8,30 лв./ литър.

Керамични имитации на горящо дърво или камъни, които могат да се поставят върху горелката

Керамични имитации на горящо дърво или камъни, които могат да се поставят върху горелката

Горелка с подредена декорация

Горелка с подредена декорация

Горяща биокамина

Горяща биокамина

Оформление на биокамината

Биокамината може да бъде вградена като “нормална” горивна камера. В този случай е нужно включването в отдушник или комин, тъй като водните пари и въглеродния диоксид трябва да бъдат отведени. Така е осигурено и едно по-надеждно температурно разтоварване на горивната камера. Декорирането става по начина на съвременното каминоизграждане – корпусното тяло на декорацията се изпълнява с елементите на сухото строителство.
Освен това е възможно горелката да бъде произведена като мобилно тяло, което не е нужно да бъде вграждано. За да се поемат отделящите се при горенето водни пари и въглероден диоксид, е достатъчно в помещението да се внесат няколко цветя или по-често да се проветрява.